Aanpak

U contacteert Woonzorgpunt (052 31 07 00 of info@woonzorgpunt.be).

Onze medewerker beluistert uw vraag, geeft antwoord en schakelt (indien nodig) de diensten in die u verder kunnen helpen.

Na uw telefoontje neemt één van onze medewerkers contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Tijdens dit gesprek brengen we uw gegevens en concrete vraag in kaart.

We starten de zorgverlening op.

In acute situaties krijgt uw zorgvraag voorrang.